Privacybeleid: Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Stichting Maas en Waalse Dijkenloop, gevestigd te Beneden-Leeuwen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11055778 (hierna: DijkenSport.nl).

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens DijkenSport.nl verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 DijkenSport.nl verwerkt (mogelijk*) de volgende persoonsgegevens van u indien:

1. U zich inschrijft voor één van de onderdelen van DijkenSport.nl:
a. Voor- en achternaam
b. Adres
c. Postcode
d. Woonplaats / Land
e. Geboortedatum
f. Geslacht
g. Telefoonnummer
h. Noodnummer (in geval van calamiteiten)
i. E-mailadres
j. Rekeninggegevens (IBAN-nummer en naam rekeninghouder);
k. Eventueel lidnummer vereniging
l. ‘Ik neem deel voor’ (eerste keer/vaker)
m. Onderdeel waarvoor ingeschreven wordt
n. Mylaps Championchip (incl. chipcode)
o. Naam rekeninghouder
p. Schoolnaam (alleen bij jeugddeelnemers)
q. Toestemming voor ontvangen nieuwsbrief

*DijkenSport.nl vraagt per onderdeel andere persoonsgegevens uit. In deze privacyverklaring is een opsomming gegeven van alle persoonsgegevens die gevraagd kunnen worden.

2. U een vrijwilliger van DijkenSport.nl bent:
a. Voor- en achternaam
b. Adres
c. Postcode
d. Woonplaats
e. Telefoonnummer (thuis/mobiel)
f. E-mailadres (thuis/werk/DijkenSport.nl)
g. Functie

3. U zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van DijkenSport.nl:
a. Aanhef
b. Voor- en achternaam
c. E-mailadres
d. Interesse onderdeel

4. U via het contactformulier contact met ons opneemt:
a. Naam
b. E-mailadres
c. Onderwerp waarover vraag/opmerking gaat;

5. U sponsor bent van DijkenSport.nl:
a. Naam
b. Adres
c. Postcode
d. Woonplaats
e. Telefoonnummer (vast/mobiel)
f. E-mailadres
g. Website
h. Voor- en achternaam contactpersoon
i. E-mailadres contactpersoon
j. Jaarlijks sponsorbedrag

1.2 DijkenSport.nl verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
1. Voor- en achternaam
2. Adres
3. Postcode
4. Woonplaats
5. Land
6. Geboortedatum
7. Geslacht
8. Telefoonnummer
9. Noodnummer
10. E-mailadres
11. Bankrekeningnummer
12. Lidnummer vereniging
13. Chipcode
14. Functie
15. Interesse onderdeel
16. Schoolnaam (alleen bij jeugddeelnemers)

1.3 DijkenSport.nl kan deze gegevens gebruiken om:
1. Nieuwsbrieven te verzenden
2. Informeren over het evenement (wijzigingen/veranderingen)
3. Publiceren uitslagen via Uitslagen.nl
4. Incasseren inschrijfgeld
5. Benaderen sponsoren

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Monique Mulders via communicatie@dijkensport.nl
voor:

1. Meer informatie over de wijze waarop DijkenSport.nl persoonsgegevens verwerkt;
2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
3. Inzage in de persoonsgegevens die DijkenSport.nl met betrekking tot u verwerkt;
4. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door DijkenSport.nl

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 DijkenSport.nl zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 DijkenSport.nl zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om
uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 DijkenSport.nl zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Nieuwe data voor 2021 vr 3, za 4 en zo 5 sept