4-5-6 september 2020

16

Dijkensport.nl in de brand, uit de brand

In maart heeft er een grote brand gewoed in het pand waar wij ons magazijn hebben. Sinds die tijd is een selecte groep vrijwilligers bezig geweest om duidelijkheid te verschaffen over wat er allemaal verloren is gegaan. Hierna kwam het herstellen en schoonmaken van materialen met beperkte schade en het vaststellen welke materialen opnieuw aangeschaft moeten worden.

Dit was een enorme klus. Deze werkzaamheden kwamen bovenop de werkzaamheden die al uitgevoerd worden om het evenement voor dit jaar weer voor te bereiden.

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS die zich ook hier weer voor ingezet hebben
(en nog steeds doen)!

Actie medewerkers Rabobank

Rabobank Maas en Waal heeft intern een actie opgezet om te gaan wandelen voor Dijkensport. Van 18 juni t/m 22 juli tellen zij iedere stap die hun medewerkers zetten. Iedere stap is geld waard. Zo hopen zij een mooi bedrag op te halen om ons uit de brand te helpen.

In week 31 zullen de stappen geteld worden en wordt duidelijk hoeveel zij bij elkaar gewandeld hebben.

Wij waarderen deze actie enorm en zijn dankbaar voor zoveel hulp van vrijwilligers en sponsors!