4-5-6 september 2020

Actueel: juni 2018

Ambassadeur Maas en Waal in Beweging

Stichting Maas en Waal in Beweging is begin 2017 opgericht.
Sinds kort is DijkenSport.nl een van de ambassadeurs van deze stichting.

De stichting heeft als doelstelling om dagelijks bewegen en gezond eten en drinken voor alle inwoners van de gemeentes West Maas en Waal en Druten mogelijk en vanzelfsprekend te maken. De stichting ondersteunt initiatieven, die gericht zijn op gezonde leefstijl, met advies en koppeling met andere partners in de regio.

Op 30 mei jl. hebben ook wij onze bijdrage geleverd aan het symposium. De doelstelling van Maas en Waal in Beweging is om in 2022 de gezondste regio van Nederland te worden. Uit dit symposium zijn al zeer leuke initiatieven en activiteiten voortgekomen.

Voor meer informatie zie www.maasenwaalinbeweging.nl. Heeft u als inwoner leuke ideeën voor initiatieven die gezondheid bevorderen? Neem dan contact op via info@maasenwaalinbeweging.nl.

Dijkensport.nl in de brand, uit de brand

In maart heeft er een grote brand gewoed in het pand waar wij ons magazijn hebben. Sinds die tijd is een selecte groep vrijwilligers bezig geweest om duidelijkheid te verschaffen over wat er allemaal verloren is gegaan. Hierna kwam het herstellen en schoonmaken van materialen met beperkte schade en het vaststellen welke materialen opnieuw aangeschaft moeten worden.

Dit was een enorme klus. Deze werkzaamheden kwamen bovenop de werkzaamheden die al uitgevoerd worden om het evenement voor dit jaar weer voor te bereiden.

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS die zich ook hier weer voor ingezet hebben
(en nog steeds doen)!

Actie medewerkers Rabobank

Rabobank Maas en Waal heeft intern een actie opgezet om te gaan wandelen voor Dijkensport. Van 18 juni t/m 22 juli tellen zij iedere stap die hun medewerkers zetten. Iedere stap is geld waard. Zo hopen zij een mooi bedrag op te halen om ons uit de brand te helpen.

In week 31 zullen de stappen geteld worden en wordt duidelijk hoeveel zij bij elkaar gewandeld hebben.

Wij waarderen deze actie enorm en zijn dankbaar voor zoveel hulp van vrijwilligers en sponsors!