4-5-6 september 2020

16

'Zweten op de Dijk en dan een Pilsje'

Vandaag staat het leuke artikel over DijkenSport.nl 'Zweten op de Dijk en dan een Pilsje' in de Maas en Waal editie van De Gelderlander. In dit nieuwsitem de foto en de tekst voor degene die dit artikel niet gezien hebben.

Blik op de toekomst

"We willen het aantal deelnemers aan de Dij­kenloop verdubbelen. Nu zijn dat er tweeduizend”, voorzitter Ton Gradussen van DijkenSport.nl is ambitieus. "Hardlopers die willen weten waar ze conditioneel staan na de zomervakantie, moeten daarvoor bij ons zijn. We willen 75 tot 80 procent van de lopers uit de omgeving zien te binden.

We bestaan volgend jaar vijftien jaar. We willen ook de volgende vijftien jaar volmaken. Dat betekent dat we moeten blijven vernieuwen bij alle onderdelen van DijkenSport.nl. Bij het hardlopen, wielrennen en skeeleren. Maar zelfs bij het Bourgondisch Fruit­wandelen.”

Die wandeling door boomgaar­den en over dijken – met versna­peringen onderweg - is ieder jaar in een vloek en een zucht volge­boekt. Daar hoef je niks aan te ver­anderen, zou je zeggen. "Het is een concept dat nu negen jaar staat. Ook daar moet je vernieu­wen. Het moet verrassend blij­ven”, zegt Monique Mulders, be­stuurslid namens de commissie wandelen.

Groeien, verbreden, vernieuwen

Die woorden vallen voortdurend als je spreekt met bestuurders Gra­dussen, Mulders en Van Ooijen. Maar ook gezelligheid, sfeer en genieten. "Dat laatste, ge­nieten, is voor ons een echt onder­deel van het programma”, zegt Gradussen. "Onze grote troef is het mooie parcours. Het uitzicht op de dijk is steeds weer anders”, verklaart Van Ooijen.

Dit jaar is de grootste vernieu­wing de toevoeging van het on­derdeel steppen. Vorige edities de­den er steppers mee tussen de skeeleraars. Dit jaar hebben ze hun aparte tocht. De Nederlandse Autoped Federatie garandeert dat er minimaal 60 deelnemers aan de start verschijnen.

Het programma voor de twee da­gen DijkenSport.nl zit daarmee propvol. Maar het aantal deelne­mers per onderdeel moet groeien, vindt Gradussen. "Zonder groei is er teruggang.” Met clinics voor jonge hardlopers en een promotie­campagne door Actief Maas en Waal richt DijkenSportl.nl zich op de jeugd. Die doet mee aan spe­ciale loopwedstrijden of aan de Dikke Banden Race. "Het aantal jeugdige deelnemers groeide in 2012 flink; bij de jeugdlopen met 20 procent en bij de Dikke Banden R­ace met 60 procent.”

Sportief Genieten Dankzij de Dijken

Het is een investering in de toe­komst van het evenement. Maar de organisatie ziet het ook als maatschappelijke opdracht. "We willen iedereen stimuleren om te bewegen. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat het leuk is”, verklaart Van Ooijen. "Wij bie­den een gezondheidsevenement dat past in het beleid van de ge­meente West Maas en Waal.”

Een gemoedelijke en prettige am­biance is wat DijkenSport.nl blijft nastreven. "De deelnemers ko­men terug vanwege de sfeer”, weet Mulders. De organisatie houdt het inschrijfgeld bewust laag zodat in principe ieder die dat wil, kan deelnemen.

Prestatie kan, breedtesport gaat voor

Het startbeleid past bij die ambi­ance. DijkenSport.nl betaalt geen startgeld om toppers naar Bene­den- Leeuwen te halen. Als ze ko­men en ze presteren goed dan kunnen ze aardige prijzen binnen­halen, zo redeneert Van Ooijen.

"Maar breedtesport is voor ons het belangrijkste.”

Bron: De Gelderlander (zie hier hun online versie)