4-5-6 september 2020

30

Nieuwe commissie Bourgondisch Fruitwandelen

Mede dankzij een geheel vernieuwde commissie staat het populaire Bourgondisch Fruitwandelen ook in 2013 op het programma tijdens de 14e editie van DijkenSport.nl.

Presentatie nieuwe commissie Bourgondisch Fruitwandelen

De nieuwe commissie heeft zich, na het terugtreden van de oude commissie, afgelopen week gepresenteerd aan de vrijwilligers van het Bourgondisch Fruitwandelen 2012. Tijdens de presentatie benadrukte voorzitter Ton Gradussen dat dit mooie onderdeel van het sportieve weekend, niet verloren mag gaan voor de gemeente West Maas en Waal.

Hij beantwoordde vragen van vrijwilligers over het handhaven van de hoge kwaliteit die de afgelopen 8 jaar is bereikt. Iedereen was het erover eens dat de nieuwe commissie een grote uitdaging te wachten staat om dit hoge niveau vast te houden. En dat dit uiteraard niet lukt zonder de inzet van de vele, enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Velen van hen gaven aan bereid te zijn om de nieuwe commissie hierbij te helpen en waar mogelijk te ondersteunen. Want ook de vrijwilligers gaven unaniem aan dat het Bourgondisch Fruitwandelen behouden moet blijven.

Overdracht en organisatie 9e editie

Coördinator Monique Mulders, ook lid van de oude commissie, lichtte de taakverdeling van de zeven commissieleden toe. Ze vertelde dat de oude commissie alle medewerking heeft verleend bij de overdracht van het draaiboek en adresbestanden.

Ook was Monique blij vast te mogen stellen dat de nieuwe commissie het vertrouwen krijgt van de vrijwilligers om samen voor de negende keer het Bourgondisch Fruitwandelen te gaan organiseren in 2013.