4-5-6 september 2020

20

Rayonhoofden zijn er klaar voor!

In het overleg met onze onmisbare rayonhoofden zijn de laatste puntjes op de i gezet. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zal onderweg veel muziek te horen zijn om de sporters op te peppen en ritmisch te begeleiden op hun kilometers naar de finish. Elk dorp gaat er voor alle deelnemers -en publiek- weer één groot feest van maken. En dat kan alleen maar door de bezielende en enthousiaste inzet van deze mensen en hun grote achterban vrijwilligers. Waarvoor onze grote dank want zonder hen was er geen DijkenSport.nl!