4-5-6 september 2020

Reglement 1/8 triathlon

Reglement

 • Op de wedstrijddag is het onderstaande wedstrijdreglement van toepassing. Door van start te gaan, geef je te kennen akkoord te zijn met de inhoud van dit reglement en er ook naar te handelen.
 • Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Je kunt de organisatie niet aansprakelijk stellen voor aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs voortvloeien uit deelname aan de georganiseerde Global Paint Triathlon Challenge van DijkenSport.
 • Wettelijke verkeersregels dienen te worden nageleefd. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.

Algemeen

 • Een deelnemer die de wedstrijd staakt, dient dit onmiddellijk aan de wedstrijdleiding door te geven.
 • Hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan.
 • De Global Paint Triathlon Challenge is een wedstrijd die iedereen individueel dient af te leggen. Geen enkele vorm van hulp anders dan door de organisatie verstrekt is toegestaan.
 • Je dient alle aanwijzingen van wedstrijdleiding en vrijwilligers stipt op te volgen.
 • De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te grijpen in het wedstrijdverloop als medische redenen of overtreding(en) van het reglement daar aanleiding toe geven.

Voor de start

Voor de start dien je je te melden bij het inschrijfbureau waar je de benodigde wedstrijdbescheiden krijgt. Het inschrijfbureau bevindt zich op het grasveld bij De Wiel. Deelnemers gaan van 11:15 tot 11:45 uur om de 5 minuten per 20 starten, te beginnen met de gevorderden. Echter dient een ieder om 11:15 uur bij de start aanwezig te zijn.

Bij registratie ontvang je de volgende zaken:

 • Startnummer hardlopen + speldjes; deze dien je aan de voorzijde op je buik te dragen gedurende het hardlopen.
 • MyLaps chip + enkelbandje (indien gekocht); draag deze aan de linker enkel.
 • Twee taslabels die je moet bevestigen aan je tassen in de wisselzones. De organisatie zal tassen van wisselzone 1 naar de finish brengen, waar wisselzone 2 zich bevindt. Je dient dus zelf voor tassen te zorgen.
 • Middels een watervaste stift wordt jouw startnummer op je linker arm geschreven welke correspondeert met het startnummer aan jouw stuur (fietsen) en op je borst (hardlopen).

Plaats de tijdregistratiechip, met behulp van de meegeleverde enkelband, om je linker enkel. De chip gaat mee het water in, de fiets op en zit pal boven de loopschoenen. Onderweg heeft MyLaps op verschillende plaatsen matten liggen, die corresponderen met de computers. Wie met een chip een bepaalde mat passeert, wordt daar geregistreerd. Dat levert rechtstreekse tussen- en eindtijden op, gekoppeld aan de desbetreffende chip-drager. Deelnemers aan de Tri-Together moeten dit enkelbandje met chip dus doorgeven aan elkaar!

 • Indien je nog geen eigen chip hebt dan koop je bij inschrijving een groene chip. Deze chip en het enkelbandje worden jouw eigendom. Je hoeft hem dus na de wedstrijd NIET in te leveren.
 • De briefing vindt plaats zo’n 5 minuten voor de start bij het water. Wees op tijd aanwezig voor de start.

Wisselzone 1

 • Bij de ingang van wisselzone 1 wordt je fiets en helm gecontroleerd door de organisatie. Zorg ervoor dat je kinbandje van je helm strak genoeg zit en dat je remmen goed werken.
 • Je moet je fiets voor de wedstrijd in wisselzone 1 stallen op jouw nummer.
 • Wanneer je de fiets ter controle hebt aangeboden en in wisselzone 1 hebt geplaatst, kan deze pas na de wedstrijd weer worden opgehaald. Tussendoor kun je er niet meer in en uit met de fiets.

Wisselzone 2

 • Zorg ervoor dat je in wisselzone 2 je hardloopspullen bij je nummer klaar legt voordat je naar wisselzone 1 gaat.
 • Wanneer je klaar bent met wielrennen zet je zelf je fiets weg in wisselzone 2.
 • Op vertoon van je startnummer kun je de fiets na de wedstrijd weer meenemen aan de achterzijde van wisselzonde 2.
 • De ophaalplek van je fiets zal aan de achterzijde van wisselzone 2 zijn.

Zwemmen

 • Het is niet toegestaan in te zwemmen.
 • Er wordt gestart vanaf een platte boot.
 • Indien de waterstand te laag is, wordt er gestart middels een waterstart. Dit houdt in dat je in het water achter de startlijn wacht tot het startsignaal.
 • Bij de start houd je je aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.
 • Het zwemmen in een wetsuit wordt uiterlijk een week voor de wedstrijd bepaald afhankelijk van de temperatuur van het water en de omgeving. Zorg dat je dit controleert op www.dijkensport.nl
 • Met behulp van boeien en lijnen heeft de organisatie het zwemparcours uitgelegd.

Fietsen

 • Het parcours is verkeersluw. Het is weliswaar een afgesloten parcours maar op dit parcours kunnen nog andere deelnemers van andere onderdelen aanwezig zijn. Ook deze deelnemers willen wij laten finishen. Daarom geldt de afspraak: fietsers links, lopers rechts (ook die van andere onderdelen).
 • Als fietser blijf je aan de linkerkant van de weghelft fietsen welke afgezet is middels pylonen (hardlopers rennen namelijk op de rechterweghelft).
 • Het dragen van een fietshelm is verplicht. Je dient hiervoor zelf zorg te dragen.
 • Een fiets moet voorzien zijn van twee goedwerkende remmen.
 • Je moet je helm dicht gegespt op het hoofd hebben voordat je de fiets pakt.
 • Het ontvangen stuurbordje moet middels tyraps (ook in de envelop bijgesloten) zichtbaar worden bevestigd aan de voorzijde van de fiets.
 • Je mag pas op je fiets stappen nadat je de wisselzone hebt verlaten.
 • Je mag niet stayeren of naast elkaar fietsen.
 • Op elk kruispunt staan verkeersregelaars. Aanwijzingen van hen, de politie, wedstrijdleider en vrijwilligers dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Bij terugkomst in de wisselzone: Kijk naar rechts of er geen lopers aankomen en verplaats je naar de rechterweghelft (let dus op passerende hardlopers !!).
  Houd de helm op en loop met de fiets naar de plek met je nummer in de wisselzone. Hang de fiets op en zet dan pas de helm af.

Lopen

 • Je startnummer dient volledig zichtbaar te zijn aan de voorzijde op je borst.
 • Het is niet toegestaan om te finishen met niet-deelnemers (zoals kinderen/partners e.d.). Het meelopen van niet-atleten resulteert in diskwalificatie van de atleet.
 • Als hardloper blijf je aan de rechterkant van de weg lopen (fietsers rijden aan de linkerkant).

Trio / estafette

De regels van de individuele atleten gelden ook voor deelnemers aan de Tri-Together, daarnaast gelden onderstaande regels:

 • De wisselvakken zijn in de wisselzone aangegeven.
 • De chip met enkelband wordt in de wisselvakken overgedragen aan de volgende atleet.
 • Houdt bij het finishen rekening met snellere (individuele) andere atleten. Laat ze waar mogelijk passeren.

Na de finish

 • Haal je fiets op uit wisselzone 2. Teruggave kan alleen op vertoon van je startnummer.
 • Tijdregistratie wordt verzorgd door MyLaps.
 • De uitslagen worden zo snel mogelijk na de wedstrijd op onze site gezet maar staan ook op de site van MyLaps.

En wat verder nog van belang is:

 • Als je niet actief in de wedstrijd bent, mag je niet op het parcours zijn. Doe je dit wel, dan leidt dit mogelijk tot diskwalificatie. Dit betekent: niet inzwemmen, infietsen (zeker niet zonder helm) of inlopen op het parcours of in de wisselzones.
 • Ga tijdens de wedstrijd niet in discussie met de jury.
 • De wedstrijdleiding kan bij bijzondere omstandigheden het parcours wijzigen of inkorten, de wedstrijd afgelasten of beëindigen.
 • De wedstrijdleiding kan in gevallen waarin niet wordt voorzien de vereiste beslissing nemen.
 • Wil je een overzicht van het gehele parcours? Klik dan op deze link.